Om mig

Jag är leg. psykoterapeut och  leg. sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård och har magisterexamen i pedagogik. Jag är disputerad och min forskning fokuserar på sorg, förlust, livskriser och psykisk ohälsa.

Som psykoterapeut arbetar jag ofta med personer med livskris, sorg, nedstämdhet eller relationsproblem. Du kanske behöver stöd vid oro, ångest eller stress? Dina problem kan också handla om ofrivillig barnlöshet eller vara arbetsrelaterade. Det kan handla om något som har hänt nyligen eller något som har funnits i ditt liv under längre tid.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med människor i vård- och utbildningssammanhang. Vårderfarenheten sträcker sig över olika former av psykiatrisk vård med både vuxna och ungdomar. Som universitetsadjunkt undervisar jag i specialistutbildningen för psykiatrisk vård samt i kurser om sorgebearbetning och barn och ungdomars psykiska hälsa och ohälsa.

Lilian Pohlkamp

Lilian Pohlkamp