Handledning

För mig innebär yrkesmässig handledning olika former av kontinuerligt professionellt stöd eller vägledning som ges individuellt eller i grupp. Handledning kan ges i kompetenshöjande syfte men väsentligt är att det skapas utrymme för reflektion och på så sätt höja kvaliteten i det kliniska arbetet. Jag tänker att mitt uppgift som handledare är att erbjuda ett tillfälle där praktiska erfarenheter kan belysas mot teorigrund och etiska överväganden.

Min erfarenhet av handledning gäller olika yrkesgrupper inom sjukvård, elevvårdsteam i skolan samt individuell chefshandledning.

Jag är auktoriserad omvårdnadshandledare. Se på riksföreningen för yrkesmässig handlednings länk för mer information.

Kommentarer inaktiverade.