Handledning

För mig innebär yrkesmässig handledning olika former av kontinuerligt professionellt stöd eller vägledning som ges individuellt eller i en mindre grupp. Handledning kan ges i kompetenshöjande syfte men väsentligt är att det skapas utrymme för reflektion och på så sätt höja kvaliteten i det kliniska arbetet. Jag tänker att mitt uppgift som handledare är att erbjuda ett tillfälle där kliniska erfarenheter eller frågor kan belysas mot teorigrund och etiska överväganden.

Min erfarenhet av handledning gäller olika yrkesgrupper inom sjukvård, elevvårdsteam i skolan samt individuell chefshandledning.