Psykoterapi

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad samtalsbehandling. Den bygger på psykologisk teori och är en välbeprövad metod. Psykoterapi bedrivs av legitimerade psykoterapeuter eller psykologer.

Psykoterapi kan bedrivas individuellt, i par eller i grupp för vuxna, barn och familj. Det finns olika inriktningar inom psykoterapin med delvis egna modeller för hur man förklarar och behandlar psykiska besvär. Gemensamt är att terapin ska hjälpa personen att bättre kunna hantera svårigheter i sitt liv och därigenom må bättre. Ett annat mål är att förstå mer om sig själv och på så sätt kunna bli friare i sina val.

Psykoterapin som jag erbjuder har psykodynamiska inriktning där kognitiva inslag självklart ingår. Jag arbetar individuellt och med par. På hemsidan till Riksföreningen Psykoterapicentrum hittar du mer information om terapi.