Psykoterapi – Hur går det till?

Vi startar med 2-3 inledande samtal där vi lär känna varandra och jag hjälper dig att kartlägga dina svårigheter och resurser. Det kallas ibland problemorientering. Du får också möjlighet att sätta dig in i det terapeutiska arbetssättet och hur det skiljer sig från ett vanligt samtal med vem som helst. Om du efter dessa samtal bestämmer dig för att fortsätta, sätter vi tillsammans upp mål som du vill nå i terapin.

Arbetet i terapin bygger på att vi systematiskt undersöker konkreta situationer där du idag upplever problem. Under terapins gång får du hjälp att se vad som händer idag men också vad som har inträffat tidigare i ditt liv, från delvis nya perspektiv. Du kommer att märka att detta leder till nya sätt att kunna hantera vad som händer i ditt liv.

Tryggheten i terapin byggs kring en jämbördig dialog mellan dig som klient och mig som terapeut, vi är bägge aktiva och samarbetar. Jag som terapeut bidrar genom att ställa frågor och vägleda dig till dina egna upptäckter. Vi utforskar tillsammans ditt liv, dina upplevelser  och relationer och ser hur man kan förstå det som händer och det du känner och tänker.

Terapins längd varierar beroende på dina svårigheter och vilka mål vi sätter. Vissa klienter kommer på 3-5 samtal och får tillräckligt stöd att gå vidare på egen hand. Vill man ha hjälp med en djupare bearbetning av ett avgränsat  problemområde kan en  korttidsterapi som omfattar 12-20 sessioner vara mycket effektiv, men ibland behöver man längre tid och det kan vi komma överens om tillsammans, vad som passar just dig. En session varar i 45 minuter.